Görög történelem, mitológia

Az Olimposi istenek | Dionüszosz történetei | A minosi mitológia


A görög istenek


Mit ahogy már sokan tudjuk, (ha nem most akkor megtudod) hogy az ógörög világ lakói többistenhitüek voltak. Az istenek generációja 3 részre oszlik. Talán 3. volt az amelyik jobban elterjedt és ez az amit mi is jobban ismerünk. Az Olimposi Istenek világa. Ám nemcsak a fő olimposi 13 isten létezett. A külömmböző mesterségeknek, cselekményeknek is voltak istenei Vagy épp félistenei (pl. Herkules). Nagyon sok mitológiai szereplő az istenek leszármazottja. Röviden, tömören az alábbiakban megismerkedhetsz a görög istenhit főbb vagy épp kevésbé ismert isteneivel.
Nagyon fontos tisztában lenni eme fogalmakkal, mert Görögországban szinte minden műemlék, ami az ókorból maradt ránk rendelkezik 1 vagy több mitológiai mondával is. Melynek szereplői legfőképp istenek, vagy olyan halandók akiknek életét az istenek befolyásolták.
Ha megismered az isteneket, a mitológiai szereplőket, akkor már nem csak kavicsokat, romhalmazt vagy renovált valamit talász. Sajnos néhányan ezeket gondolják. Szóval ha megismered eme fogalmakat, akkor már élvezettel fogod görögország emlékeit csodálni.


A 13 olimposzi isten

Zeusz
Az Olimpos legfőbb istene Bővebben>>
Héra
Zeusz nővére és egyben felesége, ő az Olimpos királynője Bővebben>>
Démétér
A Föld istennője, Zeusz testvére
Hesztia
A családi tűzhely istene, Zausz testvére
Aphrodité
a szépség istennője
Apollón
a nap,a világosság, a jóslás,a zene és a költészet istene, a Múzsák karának vezetője
Artemisz
vadászat és állatok istennője, Apollón ikertestvére
Dionűszosz
a bor, a szőlő és a mámor istene
Árész
a háború istene
Hermész
az istenek hírnöke, a halottak követője, a kereskedők, szónokok, tolvajok védője
Héphaisztosz
istenek kovácsa, a tűz és kovácsmesterség istene
Palasz Athéné
Zeusz fejéből pattant ki, a városvédő mesterségek és tudományok védője, a művészetek, a bölcsesség, jog istennője Bővebben>>
Poszeidon
A tenger istene


Egyéb istenek, félistenek

Erósz
a Szerelem
Hádész
az Alvilág ura
Héliosz
a Napisten
Hügieia
Aszklépiosz leánya, az egészség istennője
Írisz
a szivárvány istennője
Mnémoszüné
az Emlékezés, a Múzsák anyja
Nemeszisz
a végzet istennője
Pán
kecskelábú, szőrös-szarvas pásztoristen
Múzsák
Kleio, Melpomené, Thaleia, Euterpé, Terpszikhoré, Erató, Kalliopé, Urania, Polühümnia; Zeusz gyermekei
Hórák
Diké (jog), Eiréné (béke), Eunomia (törvényesség);
Chariszok
Zeusz és Eurünomé leányai, a báj és szépség istennői
Heszperidák
Atlasz leányai, akik egy sárkánnyal Héra aranyalmáit őrizték a világ nyugati szélén
Küklopszok
egyszemű óriások
Gigászok
kígyófarkú lények, sikertelenül harcolnak az olümposzi istenek ellen.
Prométheusz
titán, aki ellopta a tüzet az embereknek, elárúlta kovácsmesterség titkát Héphaisztosztól és odadta a böcsesség és mesterségek ismeretét Pallasz Athénétől, büntetésül Zeusz a kaukázushoz láncoltatta ahol keselyű tépte a máját
Pandora
az ember büntetése, gyönyörű nő, akit Héphaisztosz gyúrt agyagból és vízből, az istenek megajándékozták földöntúli bájjal, a Zeusztól kapott szelencét azomban felnyította és nyomorúság, baj, betegség, szenvedés özönlött a földre.Zeusz

Az olimposzi istenek között a leghatalmasabb
Zeusz a görög isten

Krétán született Dikté barlangjában. Anyja Rhea az Ida hegység egyik barlangjában rejtette el ahol egy kecske táplálta tejével és nimfák gondoskodtak róla.

Zeusznak sikerült felülkerekednie testvérein, a többi istenen. Sikerült kivívnia valamennyi megbecsülését, tiszteletét. A titánok és a gigászokkal vívott háború után pedig elismerték őt uruknak az istenek és az emberek atyjának. Villám volt az ő fegyvere, hatalma a földre és az égre egyaránt kiterjedt.

Felesége Héra volt. Közös gyermekeik: Árész, Hébé, Eileithüia és Héphaisztosz. De Zeusznak számos szerelmi kapcsolata is volt. Ezekből többek között Hermész, Dionüszosz, Apollón és Artemisz is született.

Zeusz tartotta kezében az igazságosság mérlegét. Nemcsak büntettet és bosszút ált, hanem osztozott mások fájdalmában és a szerencsétlenek bajain is enyhített.

Héra

Zeusz felesége. A család és a férjes asszonyok pártfogója
Héra a görög isten

Zeusz és Héra sokáig szüleik előtt titkolva találkoztak. Menyegzőjüket csak Zeusz hatalomra kerülése után ülték meg az Olimposzon. Héra sok mítoszban szerepel általában, mint a csapodárság istennője. A Héra kultusz Argoszban jelentős volt, ezért a várost az istennő védelmébe vette. A Trójai háborúban a görögök mellett állt és sok esetben befolyásolta annak kimenetelét.

Athéna (Pallasz Athéné)

a bölcsesség istennője
Athene a görög isten

Zeusz a titánokkal folytatott harcok idején egybekelt Métisszel. Ekkor Uranosz és Gaia megjövendölte, hogy ebből a frigyből egy őrá hasonlító bölcs leány fog születni, illetve egy őnála is okosabb fiú aki egyszer megfosztja majd trónjától. Zeusz, hogy elhárítsa a veszélyt lenyelte Métiszt. Ám amikor közeledett a szülés időpontja megparancsolta Prométheusznak, hogy lékelje meg a fejét. S ekkor Athéna pattant ki az isten fejéből teljes fegyverzetben.

Az istennő segített Zeusznak a gigászok elleni háborúban. Ám az istennő mégsem volt harcias, inkább bölcs és gyors eszű volt. Segített a héroszoknak, Perszeusznak, Akhilleusznak, Odüsszeusznak és még sokaknak.

A hagyomány szerint Poszeidon és Athéna összeveszett azon, melyikük fogja védelmezni Athén városát. Végül úgy döntöttek mindketten megajándékozzák a várost: Amelyikük ajándékát jelentősebbnek ítélik az istenek az lesz a győztes. Pszeidon háromágú szigonyával a sziklára csapott az akropoliszon, ahol azonnal forrás fakadt. Ezután Athéna következett. Miután lábával dobbantott a sziklán, azon a helyen egy olajfa sarjadzott, az első a világon, ősidők óta a béke szimbóluma. Athén városa így kapott egyszerre nevet és oltalmazót is, miután az istenek neki ítélték a győzelmet.

Az istennő a az embereknek békés elfoglaltságban is segített. Ő tanította a fazekasokat, ihletet adott a költőknek, a nőknek megmutatta a szövés tudományát.

Athénét gyakran nevezik Pallasz Athénének is. A Pallasz szó jelentése fiatal leány.

Örök ellenfele Árész. A trójai háború idején Athéné a görögöket Árész a Trójaiakat segíti.

Athénban a Parthenont Athénának szentelték

2006-2015© GreeKLanD - Görögország az utazók szemével
Kapcsolat | Impresszum | Médiaajánlat
A Greekland.hu hozzájárulása nélkül TILOS az oldal egészét vagy részét felhasználni, másolni!